Cenník

Ceny sú dohodou za prácu autoplošinou, vrátane kvalifikovanej obsluhy Hodinová sadzba, začína po pristavení stroja u objednávateľa,

každá začatá hodina 30 Eur/hod
Kilometer 1 Eur, štart z Nitry k zákazníkovi a späť
Výjazd po Nitre 20 Eur

Príplatky:

 • Žeriavnické práce autoplošinou do 200 kg bremena,+10 Eur/hod
 • Za sviatky, sobota, nedeľa, + 20 Eur/hod
 • Práca po pracovnej dobe od 16hod, do 22hod, + 20 Eur/hod
 • Od 22:00 hod do 6:00 hod, + 30 Eur/hod
 • Práca s chemikáliami, farbami, postrekmi, + 30 Eur/hod
 • Nadštandardná práca, vykonávaná autoplošinou , cena podľa dohody
 • Pílenie stromov nevykonávame

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, podľa náročnosti práce. Stáli zákazníci majú automaticky zvýhodnené ceny prenájmu.

 • Zľavy poskytujeme od dlhodobého prenájmu nad 1 mesiac!
 • Ceny sú dohodou podľa druhu a náročnosti vykonávanej práce
 • Pri stavebných prácach možnosť využitia prenesenia daňovej povinnosti pre platiteľov DPH / CPA 43/
 • Ceny sú uvedené bez DPH